Vannverk

Ett av de mest anvendte kjemikalier i vannverk i et land som Norge, me mye surt og aggresivt overflatevann er Kalsiumkarbonat.


Langnes sin vannverksmarmor er en meget ren Kalsiumkarbonat som er svært godt egnet til filterkalk og pH-regulering.

Produkter:

  • Vannverksmarmor 1 - 3mm

Leveres som Bigbag / bulk

Dokumenter i PDF format:


- Datablad Vannverksmarmor