Landbruk

Store avlinger av god kvalitet er målet for alle bønder.


For at det skal lykkes er det flere faktorer som spiller inn


Et av de viktigste punktene for å lykkes med dette, er å ha riktig pH-verdi i jorda.

Da har vi det du trenger.


Vi tilbyr også spredning av kalk i lokalområdet.

Produkter:

  • Landbrukskalk 0 - 1mm
  • Grovkalk 0 - 4mm
  • Magnesiumkalk

Leveres som Bigbag / bulk