Kvalitet


Geologisk tilhører denne marmoren de såkalte Mørekalkene som strekker seg over flere hundre kilometer. Forekomstene er av prekambrisk alder, datert til ca 1.8 milliarder år.

Den høye renheten er det største konkurransefortrinnet for bedriften. Det er lite slippsoner i forekomsten. dvs at utsortering av ureine masser er av mindre omfang enn hos mange andre marmorprodusenter.

Fysikalske egenskaper for råstoffet:
- Densitet  2,7 mg/m3

- Vannabsorbasjon 0,5%
- Humusinnhold(farge) Ingen Farge

- Hardhet (Mohs skala) 3
- Frostmotstand F=0,3


Alle våre "Nordisk Hvit" produkter er sertifisert etter NS-EN 12620 "Tilslag for betong" (LINK). og er godkjente som vannbehandlingskjemikalie (LINK) etter Drikkevannsforskriften