Forkalk

Kalk i dyreforet sikrer rikelig næringsbalanse og økt dyrevelferd.


Kalk er en viktig innsatsfaktor når det skal lages et fullverdig dyrefor. Det er spesielt kalsium som er viktig, og derfor brukes høykvalitetskalk med mye Kalsium.

Produkter:

  • Forkalk fin 0 - 0,5mm
  • Forkalk 0 - 1mm
  • Forkalk grov 1 - 3mm

Leveres som Bigbag / bulk