Råstoff papirfiller

Langnes er en av flere underleverandører av marmor til OMYA Hustadmarmor sine store produksjon i Elnesvågen i Romsdal.  Langnes Marmorbrudd leverer med bil på den relativt korte avstanden til fabrikkanlegget. Den blå marmoren nyttes til mikronisering og flotasjon hos Hustadmarmor AS.

I hovedsak leveres det knyttnevestor stein (75-150 mm) til videre bearbeiding hos Hustadmarmor, men noen ganger også fint materiale (0-2 og 0-3 mm) når det kan kjøres en produksjonskampanje på disse fine graderingene.

Etter prosessen er det framstilt flytende marmor, som er hovedprodukter som fyllstoff og bestrykningsmiddel for europeisk papirindustri.  Partikkelstørrelsen er da 60-90% <2 µm, med et tørrstoffinnhold på 70-80%  CaCO3.  Ubestrøket papir inneholder 20-30% mineraler, bestrøket 30-55%.  Papiret er miljøvennlig framstilt, med halvert realpris, økt hvithet, man unngår gulning av papiret og får bedre trykkeegenskaper.