Nyheter

Aggregatene Nordisk Hvit ble 10. januar 2005 CE- sertifisert som tilslag til betong etter NS-EN 12620.  Serti- fiseringsorgan er Kontrollrådet for betongprodukter, Oslo.
Dette sertifikatet attesterer at alle bestemmelser vedrørende produksjonskontrollsystemet beskrevet i Annex ZA i denne harmoniserte standarden oppfylles.
Sertifiseringsorganet i norsk utgave (pdf-fil) kan lastes ned her.