Marmorkvalitet

Forekomsten som Langnes Marmorbrudd ANS har driftsrettigheter på, består av ca. 10 mill. tonn hvit marmor med 98% CaCO3.

Geologisk tilhører denne marmoren de såkalte Mørekalkene som strekker seg over flere hundre kilometer.  Forekomstene er av prekambrisk alder, datert til ca. 1,8 milliarder år.  Deres opphav er stromatolitter, tallerkendannende og kalkdannende blågrønnalger som i dag lever i beste velgående på kysten av Australia.  Sandstrendene de vokste på, utgjør i dag det omkringliggende gråberget.  Retningen på lagpakkene følger i hovedsak den kaledonske fjellkjedefoldingen som fant sted for ca. 400 millioner år siden, men vi har i dette systemet også omfattende foldinger, og det finnes store skyvedekker inn fra Norskehavet i området.

Utkrystallisering av marmor fra opprinnelig kalkstein gir en høy renhet, og med tanke på tungmetaller og andre sporelementer er marmoren reinere enn berggrunn og natur som gjennomsnittlig miljøbakgrunn.

Den høye renheten er det største konkurransefortrinn for bedriften.  Det er lite av slippsoner i forekomsten, dvs. at utsortering av ureine masser er av mindre omfang enn hos mange andre marmorprodusenter.