Logistikk

Stikkordet er rasjonell transport, og fordi mye av aggregatene Nordisk Hvit går til eksport, er båttransport svært viktig over de lange avstandene.  I Langnes Marmorbrudd sitt havneanlegg nede på Eide er det 3 store lagerbinger, som hver kan inneholde ca. 2.500 tonn aggregater, gjerne av ulike graderinger. 

Fra lagerbingene fraktes aggregatene med transportbånd til skip, samtidig med at de passerer sikteduk for en siste fjerning av finstoff (mindre enn 63 µm).

I tillegg er det lagerkapasitet i fjellhaller i gruvene for mange tusen tonn.

Fra de mindre lagercellene under sikteanlegget fraktes aggregatene kontinuerlig til lagerbinge, evt. til fjellhall.

For små partier av aggregater innenlands, og ved leveranse av landbrukskalk i regionen, benyttes det lastebil og vogntog.

Tilsvarende brukes bil ut fra de mange havnelagrene på Kontinentet og i Storbritannia der Nordisk Hvit tas inn for den omfattende bruken i fasadeindustrien.