Historikk

Den vanskelige økonomiske situasjonen i Norge på begynnelsen av 1900-tallet førte til arbeidsledighet over hele landet. Det ble mindre byggeaktivitet, og også arkitektene fikk mindre å gjøre. Ålesundsbrannen 1904 skapte et nytt arbeidsmarked, og selv om en bybrann er en katastrofe, såkalt "kapitalslitasje," ville nok mange være enig med assurancedirektør J. Ødegaard i at:
"... Det vilde dog være forkjært, om man anskuet en bybrand som en ren og skjær ulykke. Ogsaa om den kan det gamle ord an- vendes, at der aldrig sker noget saa galt, at det ikke er godt for noget. En bybrand er godt for meget ..."

Langnes Marmorbrudd kom i gang ved leveranser av bygningsstein til gjenoppbyggingen av Ålesund f.o.m. 1905.
Fra 1913 begynte man å lage gravstøtter.
I 1948 begynte Langnes å levere marmorkalk til celluloseproduksjonen hos Saugbrugsforeningen i Greåker ved Halden.

Landbrukskalk fikk en økende betydning fra 1955, og i 1967 kom samarbeidet med Bergstøls Tekno-Service i Stavanger i gang, med en økende vekt på aggregater til fasader, og dette følges i dag videre sammen med OMYA.