Aggregater

Aggregater er granulært materiale som framstilles for bestemte bruksformål, her som tilslag i byggearbeider, spesielt fasadeplater og prydmurstein til forblendning.

Andre bruksområder er strøsand av marmor på flyplasser, og filtermateriale til rensing og alkalisering av drikkevann.

Aggregatene siktes på svært snevre grenser der toleransene er svært små, både med hensyn til finstoff (støv) og akseptabelt innhold av overkorn.  Markedet er krevende, og det stilles krav til også en lang rekke andre parametere.  De fleste produktgruppene er gjenstand for standardisering, og mange av standardene er harmoniserte, dvs. gjort til en del av EU-direktiv, slik som Byggevaredirektivet (CPD). 
Med harmoniserte standarder stilles det mer og mer krav om CE-sertifisering, med et betydelig rammeverk og strengt kontrollregime omkring dette.  Dette innebærer en omfattende produksjonskontroll hos bedriften, og det vil være revisjonsbesøk fra sertifiseringsorgan.